SOSYAL UP’A MAVİ SEVEN KADINLAR’I ANLATTIK

Sosyal konuları platformunda yayınlayan Sosyal Up,  Headline Great People Kurucusu Arzu Pınar Demirel’le Mavi Seven Kadınlarla ilgili bir söyleşi yaptı. Demirel;  “Mavinin hikâyesi, bebekliklerinden itibaren pembelerle kodlanan kadınların, rekabetçi iş dünyasında yaşadığı geçici renk körlüğünü anımsattı” diyor. Söyleşiyi aşağıda paylaşıyoruz.

Mavi Seven Kadınlar projesi hangi amaçla, nasıl ortaya çıktı?

Kadınların sesini duyurabildiği, eşit haklar ve fırsatlara sahip olduğu, birbirini desteklediği bir dünya düşledim ve benim nasıl katkıda bulunabileceğimi düşünerek, Mavi Seven Kadınlar projesini geliştirdim. Çıkış noktasının Headline’nı kurmadan önce, kurumsal hayatta geçirdiğim 15 yıla ve yaşadıklarıma dayandığını söyleyebilirim. 2013 yılında, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanında danışmanlık ve eğitim veren Headline’nı kurdum. Çeşitlilik; etnik köken, din, yaş, fiziksel durum gibi alanları kapsasa da, özellikle son yıllarda en öne çıkan konulardan birisi cinsiyet oldu. Mavi Seven Kadınlar da bizim toplumsal cinsiyet eşitliğiyle ilgili projemiz. Amacımız iş hayatında kadınların güçlenmesine destek vermek.

Mavi renginin özel bir anlamı var mı?

Evet, var. Deniz, gökyüzü ve daha pek çok şey mavi olmasına rağmen, kadim medeniyetlerde, bu renge özel bir kelime yoktur. Örneğin Homeros “şarap koyuluğunda deniz’’ olarak tanımlar. İnsan zihninin sırlarını keşfe tutkulu bilim insanları, günümüzde kullandıkları dilde mavinin olmadığı bazı kabilelerle, araştırmalar yürütürler. Renk körü olmadıkları ancak birisi gösterene kadar bu rengi göremedikleri ortaya çıkar. Mavinin hikâyesi, bebekliklerinden itibaren pembelerle kodlanan kadınların, rekabetçi iş dünyasında yaşadığı geçici renk körlüğünü anımsattı. Kullandığımız dilin düşüncelerimiz, seçimlerimiz ve hayatımız üzerindeki etkisinden yola çıkarak başlıyoruz Mavi Seven Kadınlar Atölyelerine ve renk spektrumumuzu genişletmek üzere, değişime yelken açıyoruz.

Proje kapsamında neler yapıyorsunuz?

Şirketlerde, okullarda ve sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinde kadınları güçten düşüren dil kalıpları, tutumlar ve önyargılara dikkat çektiğimiz Mavi Seven Kadınlar Atölyelerini düzenliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sadece kadınların değil, kadın ve erkek, tüm insanların meselesi olduğunu düşünüyoruz. Erkeklerde de farkındalık uyandırmak ve desteklerini kazanmak amacıyla Men’s Forum’u gerçekleştiriyoruz. Şirketlere özel çalışmalarımızda odak gruplarla mevcut durumu belirliyor, çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejisinin tasarlanmasına destek veriyoruz. Program İndigo ise belli bir farkındalık düzeyi oluşturduktan sonraki, bir ileri fazdaki çalışmamız. Yöneticilerin kapsayıcı karar alma becerilerini geliştirmeleriyle ilgili. Ayrıca çalışmalarımız sadece cinsiyet eşitliğiyle sınırlı kalmıyor. Etnik köken, yaş, özürlü olma durumu gibi çeşitli farklılıklardan dolayı kimsenin geride bırakılmaması için de Renklerin Ritmi’ni geliştirdik.

Bu projenin önemi nedir?

Toplumsal cinsiyet eşitliği son yıllarda sık sık dile getirilmeye başlandı ve çok güzel çalışmalar geliştiriliyor. Bu alanda faaliyet gösteren yeni sivil toplum kuruluşları da kuruluyor. Mavi Seven Kadınlar’da çözüme odaklanarak, yeni bir yöntem öneriyoruz. Atölyelerimizde kadınların eşitlikten ne kadar uzak olduğunu gösteren istatistikleri, sayıları, negatif örnekleri paylaşmıyoruz. Bunların dile getirilmesi doğru ancak bizim odaklandığımız konu kendi zihin yapımız. Kadınları ilerletecek zihin yapısını nasıl geliştireceğimizden ve bir yöntem olarak dili kullanarak bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizden bahsediyoruz. Hangi tutum ve davranışlarımız bizi geride bırakabilir? Kadınların birbirini desteklemesi neden önemlidir? Bu dayanışmanın ortaya çıkmamasındaki nöropsikolojik engeller nelerdir? Kendi değerimizin farkında mıyız? Bunun gibi konular üzerinde duruyor ve erkeklerin de katılımına önem veriyoruz. Bilinç dışı önyargıları olabileceğini görmelerini sağlıyoruz. Sonuçta günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin rollerinin yeniden tanımlandığı bir süreçten geçiyoruz. Bu konuyla ilgilenenler ve daha ayrıntılı bilgi isteyenler olursa, yayınladığımız Mavi Seven Kadınlar rehberini göndermekten memnun olurum. Ayrıca akademi@headlinebpr.com mail adresinden de ulaşabilirler. Çeşitlilik ve kapsayıcılık, kadın çalışanları güçlendirmek neden şirketlerin gündeminde diye sorarsanız; Mc Kinsey’in Çeşitlilik Raporu’na göre bu konu performansı birebir etkiliyor. Kadınlara eşit hak ve fırsatları tanıyan şirketler yüzde 21, etnik çeşitliliği de sağlamış olanlar yüzde 33 daha başarılı sonuçlar elde ediyor. Özetle projemiz kadınları güçlendirdiği gibi, şirketlere rekabet avantajı kazandırmak ve başarılı iş sonuçları açısından da önemli.

Bundan sonraki dönemde proje kapsamında neler yapacaksınız?

Çeşitlilik ve kapsayıcılık ülkemizde yeni gelişen bir alan ve ağırlıklı olarak da yabancı şirketlerin gündeminde. Bu konunun dünyada önemi artıyor, çeşitlilik ve kapsayıcılıktan sorumlu başkanlar atanıyor, özel birimler kuruluyor. Ülkemizde de bilinirliğinin artması ve faydalarının anlaşılması için çeşitlilik ve kapsayıcılık rehberi hazırlıyoruz. Yakında yayınlayacağız. Üniversitelerle işbirlikleri yapıyor ve birlikte sertifikalı eğitimler veriyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılıkla ilgili, akademik bir işbirliği de planlıyoruz. Hangimiz bizi zorlayan iş mülakatlarından geçmedik? Bazılarını stres karşısındaki duruşumuzu sorgulamak için mi yapıp, yapmadıklarını da düşünmüşüzdür. Ancak kadınlara evlilik veya çocuk planlarının sorulduğu iş görüşmelerinin açıklanabilir bir tarafı bulunmuyor. İşin yapılmasıyla birebir ilgili değilse, konunun yasal boyutu da bulunuyor. Bu gibi soru ve tutumlar işveren markasını da olumsuz etkiliyor. Biz de işe alım sürecinin kapsayıcılığıyla ilgili yeni bir eğitim geliştirdik. İşe alım yöneticileri ve bu süreçte karar sahibi tüm yöneticilerin almasını arzu ediyoruz. Çünkü bu tip önyargılar, kadınların iş hayatına katılımını engellediği gibi, şirketleri de zarara sokuyor. Çünkü çeşitlilik kazandırıyor.

Leave a comment