KAPSAYICI BİR GELECEK İÇİN GÖNÜLLÜLÜK ARAŞTIRMASI

KAPSAYICI BİR GELECEK İÇİN GÖNÜLLÜLÜK

IMPACT2030 Türkiye Etki Konseyi, Türkiye’de çalışan gönüllülüğünün mevcut durumunu, potansiyelini ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) etkisini gösteren araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Türkiye’de araştırmaya katılan şirketlerin çalışanları 17 SKA arasında en çok Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Sağlık ve Kaliteli Yaşam için gönüllülük gerçekleştiriyor.

IMPACT2030’un global olarak gerçekleştirdiği araştırmanın Türkiye ayağı DP World Yarımca, İstanbul Bilgi Üniversitesi İş Etiği Araştırma Merkezi, Headline Diversity ve RW Institute tarafından yürütüldü. Rapor, IMPACT2030 Türkiye Eş Başkanı ve Headline Diversity Kurucusu Arzu Pınar Demirel ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Gökçe Dervişoğlu Okandan tarafından yazıldı.

Raporu linkten yükleyebilirsiniz: Kapsayıcı Bir Gelecek İçin Gönüllülük

Çalışan gönüllülüğünün Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına etkisini bölgesel olarak haritalayarak, dünyada bir ilk olma niteliği taşıyan çalışmanın sonuçları, Türkiye ve katılan diğer ülkelerle birlikte, 2021 yılında Birleşmiş Milletler’in dünya merkezine sunulacak.

IMPACT2030 Kurucu Ortağı ve RW Institute Direktörü Chris Jarvis, dünyanın önemli bölgelerinde kurulan Etki Konseyleri ile global bir network oluşturarak ve kurumsal gönüllülüğünün kapasitesini haritalayarak, SKA’ların gerçekleştirilmesine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirtti. “Şirketler çalışanlarının becerilerini, deneyimini ve yaratıcılığını iyiliğin bir gücü olarak harekete geçirdiğinde, dünyayı değiştirebilirler.”

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları daha parlak bir gelecek yaratmak, yaşadığımız dünya için bir umut ve özel sektör işbirliği olmadan gerçekleştirilemez. Rol model olarak hizmet vermekten gurur duyuyoruz. “Dünyamız Geleceğimiz” sloganıyla hem çalışanlarımıza hem de çevreye yönelik politikalar geliştiriyoruz.Tüm bunları yaparken nihai hedefimiz arkamızda güzel bir dünya bırakmaktır.” dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Gökçe Dervişoğlu Okandan araştırma sonuçlarının dört alanda gelişime dikkat çektiğini belirtti: Çalışan gönüllülüğünün Türkiye geneline yaygınlığı, gönüllülüğün algısı, özel sektör ve sivil topum arasındaki verimli ortaklıklar için işbirliğini geliştirmek ile sosyal etki ölçümlemesi.

IMPACT2030 Türkiye Eş Başkanı ve Headline Diversity Kurucusu Arzu Pınar Demirel ise kurumsal aktivizmin dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başlaması, “anlam ve amacın” öneminin artmasıyla birlikte sosyal fayda, Çeşitlilik ve Kapsayıcılığın şirketler için stratejik bir konu olacağının altını çizdi. Fark ve değer yaratmak için yaratıcı çalışmalara ihtiyaç duyulacağı, online, pro-bono ve yetkinlik bazlı gönüllülüğün bu kapsamda geliştirilebileceğini belirtti.

Leave a comment