DEPREM BÖLGESİNDE KAPSAYICILIK

Depremin ardından risk kırılgan gruplar için devam ediyor

Depremlerde herkes eşit etkilenmiyor. Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar, farklı etnik köken, din veya mezhepten olanlar, anadili Türkçe olmayanlar, farklı bir cinsel yönelime sahip olan bireyler için afetlerde ve sonrasında durum daha riskli olabiliyor. Yardımlara erişim, güvenliklerinin sağlanması, psikolojik ve fiziksel sağlık ile iletişim  kurmak için özel çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

Kırılgan grupları destekleyen, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen çalışmalarda, genel olarak afetlerde ve acil durumlarda faydalı olacağını düşündüğümüz  rehber ve kaynakları bu sayfada bir araya getirdik.

Eklenmesini önereceğiniz kaynaklar olursa bize yazmanızı rica ederiz.
İletişim: di@headline.com.tr

Deprem Bölgesi'nde Cinsiyet Körlüğüne Dikkat!

HEADLINE DIVERSITY

Deprem Bölgesinde Yaşlılara Yardım Ederken

65+ YAŞLI HAKLARI

Engelli Depremzedeler İçin Ne Yapabiliriz?

İSTANBUL BAROSU

Afet ve Acil Durumlarda Otizmli Bireylere Nasıl Yaklaşılmalı?

TOHUM OTİZM VAKFI

Konuşmayan / Konuşamayan Depremzedeler İçin İletişim Panoları

MERHABA SPEKTRUM

Psikolojik İlk Yardım: Afet Mağdurlarının İyi Olmalarını Nasıl Destekleyebiliriz?

TÜRKİYE PSKİYATRİ DERNEĞİ

Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocuklar

ÇOKMED

Acil Durumlarda Çocuk Koruma Eğitimi El Kitabı

UNICEF

Depremin Ardından Okula Dönüşte Kapsayıcı Sınıflar

SEÇBİR

Afet Bölgesindeki Avukatlar için Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanlara Hukuki Danışmanlık Rehberi

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE

Leave a comment