EŞİTLİĞİN VE KAPSAYICILIĞIN FORMÜLÜ ORGANİK KİMYA’DA

EŞİTLİĞİN VE KAPSAYICILIĞIN FORMÜLÜ ORGANİK KİMYA'DA

Çalışma hayatında nöro-çeşitlilik, kapsayıcı iletişim ve cinsiyet lensi eğitimlerini verdiğimiz Organik Kimya'nın İnsan Kaynakları Direktörü Asuman Akyüz Yorulmaz'la Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık çalışmalarını konuştuk.

Organik Kimya İnsan Kaynakları Direktörü Asuman Akyüz Yorulmaz

Organik Kimya’daki Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık çalışmalarınızla ilgili bilgi verir misiniz?

Organik Kimya olarak çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı teşvik etmeye odaklanan, şirket içerisinde bu değerleri desteklemek adına çeşitli stratejiler ve politikalar uyguluyoruz. Çalışanlarımızın çeşitli geçmiş deneyimleri ile gelmesini teşvik ediyor, eşit fırsatlar sunuyor ve her bir çalışanın potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olacak bir ortam sağlıyoruz. Temel olarak cinsiyet, etnik köken, yaş, cinsel yönelim veya engellilik durumu gibi faktörlere dayalı ayrımcılığı önlemek için çeşitli eğitim ve farkındalık programları düzenliyoruz; aynı zamanda her yıl bu faktörlere ilişkin çalışanlarımızın şirket algısını değerlendiriyoruz. Great Place to Work çalışan deneyimi anketine dahil olduğumuz ilk yıldan bu yana artan bir ivme ile çalışanlarımızın izlenen strateji ve politikaları desteklediğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm bunların ışığında, aile dostu uygulamalarımız, kadın istihdamını artırmaya yönelik sayısız çalışmalarımız ve eğitim, gelişim ve terfi fırsatları konusunda eşitlikçi politikamızla çeşitliliği, cinsiyet eşitliğini ve kapsayıcılığı desteklediğimiz uygulamalarımız “Kadınlar İçin En İyi İşyeri” unvanı ile karşılık buldu. Ayrıca, Organik Kimya olarak “iş hayatında eşitlik” ilkesini söylemden eyleme taşıdığımız bir diğer sertifika edinimimiz 2021 yılında ilk başvurumuzda hak ettiğimiz ve Kimya sektöründe bir ilk’e imza attığımız “İş’te Eşit Kadın” sertifikası olmuştur.

Eşitliğin, hayatın her alanında olduğuna inanıyoruz. Öncelikle evde, sosyal çevrede başladığı bilinci ile 2016 yılında TÜSİAD, Sabancı Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından desteklenen “İş Dünyası Aile içi Şiddete Karşı (BADV)” projesi içinde yer aldık. Bu proje kapsamında, şirket içerisinde “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” ile ilgili bir şirket politikası oluşturarak, aile içi şiddet konusunda farkındalık yaratmak ve tüm çalışanların cinsiyet eşitliği kavramını benimsemelerini sağlamayı hedefledik. Bu çalışmanın iletişimi için “Formülü Sende” olarak belirlediğimiz ana işveren markamız çatısı altında “Çeşitliliğin, Eşitliğin ve Kapcayıcılığın Formülü Sende” markasını yarattık. Tüm çalışanlarımız için bu konu ile ilgili bilgilendirme broşürleri hazırlayarak, şirket içi tüm iletişim kanalları aracılığıyla afiş, tanıtıcı bülten paylaşımları yaptık. Ayrıca çalışanlarımızın katılımına açık “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” gerçekleştirdik. Şirket üst yönetimimiz bu konudaki bilinçlendirmeyi sağlamak için geliştirdiği politikayı ve şirket etik kurallarını şirket içi tüm iletişim kanallarını kullanarak sağlamaktadır. Ayrıca şirket üst yönetimi, tüm şirket çalışanlarımızın katıldığı Açık İletişim Toplantıları’nda da bu konuda bilgiler paylaşmaktadır. Bu projenin bir İnsan & Kültür projesi olmasından ziyade tüm şirket çalışanlarımızın sahipleneceği bir süreç olabilmesi adına, şirketin farklı departmanlarının çalışanlarından oluşan bir proje takımımız mevcuttur. Bu proje takımı, İnsan & Kültür departmanı liderliğinde ve üst yönetimin sponsorluğunda, sürecin yaygınlaştırılması için çalışmaktadırlar. Ayrıca, proje takımı üyelerimiz UNFPA tarafından verilen “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitici Eğitimi” alarak bu konuda kendilerini daha çok geliştirdiler. Eğitici eğitimi alan çalışanlarımız ile bu bilinçlendirmenin ve eğitimlerin şirket içerisinde yapılması için başta üst yönetim ve yöneticiler olmak üzere tüm çalışanlarımıza yönelik organizasyonlar düzenlemekteyiz. Her yıl 25 Kasım’da başlayarak 16 gün süren aktivizm kampanyasında farklı farkındalık uygulamaları ile bu bilinci daha da geliştirmeye kendimizi adamış durumdayız.

Her yıl Türk Eğitim Vakfı (TEV) ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile ortak yaptığımız çalışmalar ile özellikle kız çocuklarının eğitim hayatına katılımını destekliyoruz. Bunun dışında Mor Çatı Derneği’ne yaptığımız bağışlar ile şiddet mağduru kadınların korunmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca, Koç Üniversitesi Anadolu Bursiyerleri Programı kapsamında yer alarak, maddi durumu yeterli olmayan başarılı kız çocukların üniversite eğitimine de katkıda bulunuyoruz. Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla şirket içi paylaşımlar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda her yıl farklı bir amaçla kadınlar ve kız çocukları için çalışmakta olan sosyal kuruluş ve vakıflara bağışlar yapıyoruz.

Sadece çalışanlarımızı değil, çalışanlarımızın ailelerini de kapsamımıza almaya önem veriyoruz. Örneğin; Kadınlar Günü’nde sadece kadın çalışanlarımıza değil, erkek çalışanlarımızın eşlerine de sürprizlerimiz oluyor ve onların isimlerine özelleştirerek yapmaya özen gösteriyoruz.

25 Kasım ve 10 Aralık arasında  Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Aktivizm Kampanyası devam ediyor. Organik Kimya’da bu konuyla ilgili politika ve çalışmalarınız?

Organik Kimya, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleyi desteklemekte ve her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde başlayarak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’ne kadar devam eden Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 günlük aktivizm kampanyasına katılmaktadır. Bu kampanya kapsamında, çalışanlarımıza şiddetle mücadele konusunda eğitim veriyor, farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca, çalışanlarımızın karşılaşabileceği tehlikelere yönelik destek sağlamak üzere politikalarımızı güncelliyor ve koruma önlemlerini arttırıyoruz.

Çalışan gönüllüğünde aktif bir şirketsiniz. Gönüllülük hem kapsayıcılığı geliştiriyor, hem de farklı gruplardan bireylere karşı önyargıları dönüştürmekte etkili. Gönüllülerinizde davranışsal değişimler gözlemliyor musunuz? Kadınlar, kız çocukları, gençler, azınlık gruplarına vb. yönelik gönüllülük çalışmalarında da bulunuyor musunuz?

Organik Kimya olarak çalışan gönüllülüğünü teşvik etme konusunda dönemsel olarak dahil olduğumuz projelerin yanı sıra 2022 yılında başlattığımız “Gençliğin Kimyası” adında kurumal sosyal sorumluluk projemiz bulunuyor. Bu proje ile kariyerini kimya sektöründe şekillendirmek isteyen gençlerin kimya sektörünü ve bu sektördeki farklı meslek kollarını daha iyi tanımalarını sağlamayı ve kariyer yolculuklarına destek olmayı hedefliyoruz. Proje ile kimya sektöründe kariyer hedefleyen gençlerin; sektördeki meslek alanlarını daha yakından tanımaları, Organik Kimya Gönüllüler Topluluğu ve çalışanları ile etkileşim kurmaları, kariyer hedeflerini planlamalarına destek verilmesi, mesleki ve kişisel gelişimlerinin sağlanması, toplumsal farkındalık ve duyarlılıklarının arttırılması, kimya sektöründe çalışmaya yönelik motivasyonlarının artırılması hedefleniyor. İlk uygulama döneminde 1 gence tam zamanlı iş imkanı, 4 gence staj imkanı sunmamıza olanak sağlayan projemizin bu döneminde de açık pozisyonlarımızda yetenekli gençlere ulaşmak adına kaynak olacağını öngörüyoruz. Organik Kimya’nın sürdürülebilir ilk gönüllülük projesi olan Gençliğin Kimyası’nın, önümüzdeki yıllarda da devam ederek her yıl daha geniş kitlelere ulaşması adına planlarımız var.

Diğer bir sosyal sorumluluk projesi olan Embark Projesi, 2018 yılından beri Türkiye’de ve Hollanda’da Gelecek Daha Net bünyesinde uygulanıyor. 2022-2023 döneminde, “PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi” programı kapsamında, Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilerek, Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gelecek Daha Net Gençlik Platformu (GDN) iş birliği ile yürütülüyor. Göçmen ve Türk gençleri iş hayatına hazırlarken aynı zamanda şirketlerin de kapsayıcı modeller geliştirmesini, yeteneğe erişimin katma değer yaratarak sağlanmasını amaçlıyor. Program kapsamında, ilk cohort sürecinde 7 genç, ikinci cohort sürecinde ise 4 genç olmak üzere toplam 11 gencin Organik Kimya Liderlik Ekibi’ne verdiği tersine mentorluk süreci yürütülüyor. Programda mentor olarak yer alan öğrencilerle Organik Kimya tesislerinde bir araya gelerek kurumsal çalışma ortamını deneyimlemeleri de sağlanıyor. Bu gençlere, Organik Kimya’da staj yapma ve/veya çalışma imkanı da sunuluyor.

Meslek Lisesi Koçları Programı kapsamında, 6 Organik Kimya koçu, yaklaşık 35 lise öğrencisine koçluk yapmaktadır. Yapılandırılmış 6 görüşmenin sonunda güvenle hedeflerine doğru ilerlemeleri için zaman yönetimini nasıl yapabilecekleri, sürekli gelişme ve öğrenme adına nasıl bir yol izleyebilecekleri ve sorumlu vatandaşlık görevi üstlenmeleri için koçluk edilmesi hedeflenmektedir.

Çalışanlarımız, bu projeler aracılığıyla çeşitli topluluklara yönelik gönüllülük faaliyetlerine katılarak toplumsal etki yaratma şansına sahip oluyor. Bu projelerin, gönüllülerimiz arasında davranışsal değişimlere yol açarak kapsayıcılığı artırmakta etkili olduğunu görüyoruz.

 Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığı geliştirmek isteyen şirketlere tavsiyeleriniz?

Çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklemek için ilk olarak üst düzey yönetimin liderliğini sağlamak önemlidir. Bu, organizasyon genelinde bu değerlere olan bağlılığı güçlendirir. Çalışanlara düzenli çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık özelinde eğitimler sunmak, farkındalığı artırır ve ayrımcılığı azaltır. Mevcut çalışanların yanı sıra işe alım süreçlerinde çeşitliliği artırmak için adil ve çeşitli politikalar benimsemek de oldukça önemlidir. Böylelikle mevcut ve organizasyona yeni katılan çalışanların aynı çizgide olduğu kapsayıcı bir kültür oluşturmak, herkesin kendini ifade edebileceği bir ortam sağlayacaktır. Son olarak, çeşitlilik ve kapsayıcılık politikalarının etkinliğini sürekli olarak izlemek ve değerlendirmek, sürekli iyileştirmeye olanak tanıyacaktır. Tüm çalışanların eşit değerlendirildiği bir organizasyonda hiç kimse karamsarlığa bürünmüyor ve elinden geleni yapmaya daha da cesaretlendirilmiş oluyor. Bu da, adil bir rekabet ortamı ve böylelikle toplam performans içerisinde herhangi bir dengesizlik yaratmadan genel başarıya da olumlu katkı sağlıyor.

 

Headline Diversity - Türkiye'de Tek Çeşitlilik Yönetimi Şirketi

İLETİŞİM

Leave a comment