KAYNAK MERKEZİ

Afetlerde Kapsayıcılık

Depremler ve afetler kırılgan gruplar için daha riskli

Depremlerde herkes eşit etkilenmiyor. Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılar, farklı etnik köken, din veya mezhepten olanlar, anadili Türkçe olmayanlar, farklı bir cinsel yönelime sahip olan bireyler için afetlerde ve sonrasında durum daha riskli olabiliyor. Yardımlara erişim, güvenliklerinin sağlanması, psikolojik ve fiziksel sağlık ile iletişim  kurmak için özel çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

Kırılgan grupları destekleyen, eşitsizlikleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen çalışmalarda, genel olarak afetlerde ve acil durumlarda faydalı olacağını düşündüğümüz  rehber ve kaynakları bu sayfada bir araya getirdik.

IMPACT2030 Türkiye ile birlikte düzenlediğimiz Etki Söyleşilerinde yaşadığımız büyük depremin ardından desteklerin devamlılığı ve sürdürülebilirliğine dikkat çekmiştik. Söyleşileri linkte paylaşıyoruz. ≥≥

Headline Diversity Kurucusu ve IMPACT2030 Türkiye Etki Konseyi Başkanı Arzu Pınar Demirel’in moderatörlüğünde düzenlenen Depremde Kapsayıcılık paneli konuşmacıları: Canan Güllü (Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı), İnci Haseki (UNICEF TMK Genel Müdürü), Zeynep Yosun Akverdi (AKUT Başkanı).

Afetlerde Yaşlı Bireyler İçin Kapsayıcı Araç Seti

DERİN YOKSULLUK AĞI

Deprem Bölgesinde Yaşlılara Yardım Ederken

65+ YAŞLI HAKLARI

Engelli Depremzedeler İçin Ne Yapabiliriz?

İSTANBUL BAROSU

Afet ve Acil Durumlarda Otizmli Bireylere Nasıl Yaklaşılmalı?

TOHUM OTİZM VAKFI

Konuşmayan / Konuşamayan Depremzedeler İçin İletişim Panoları

MERHABA SPEKTRUM

Psikolojik İlk Yardım: Afet Mağdurlarının İyi Olmalarını Nasıl Destekleyebiliriz?

TÜRKİYE PSKİYATRİ DERNEĞİ

Salgın ve Doğal Afetler Sırasında Çocuklar

ÇOKMED

Acil Durumlarda Çocuk Koruma Eğitimi El Kitabı

UNICEF

Depremin Ardından Okula Dönüşte Kapsayıcı Sınıflar

SEÇBİR

Afet Bölgesindeki Avukatlar için Cinsel Şiddetten Hayatta Kalanlara Hukuki Danışmanlık Rehberi

CİNSEL ŞİDDETLE MÜCADELE

Kırılganlık, Çatışma ve Afet Ortamında, Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

ILO

Afet Sonrası Regl ve Hijyen, Sivil Toplum Kuruluşlarına Öneriler

KONUŞMAMIZ GEREK