BARILLA TÜRKİYE GLOBAL ÇEŞİTLİLİK STRATEJİSİNİ BİR ADIM ÖTEYE TAŞIYOR

Barilla global olarak Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığa önem veren ve başarılı çalışmalarıyla çeşitli ödüller kazanan bir şirket. Barilla Türkiye ise globalde hayata geçirilen projeleri bir adım öteye taşıyor. Çeşitililik yolculuğuna Kapsayıcı İşe Alım Lisansı programımızla dahil olduğumuz Barilla'nın İnsan Kaynakları ekibinden İrem Feyzioğlu ve Ece Karaömeroğlu, global yaklaşımlarını ve Türkiye'deki çalışmalarını anlattı.

Barilla İnsan Kaynakları Başkanı İrem Feyzioğlu
ve İnsan Kaynakları İş Ortağı Ece Karaömeroğlu.

Bizleri Barilla’daki Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık çalışmalarınızla ilgili bilgilendirir misiniz?

Barilla Grubu, toplumsal cinsiyet farkındalığı programlarını bütünsel bir yaklaşımla yürüterek uzun yıllardır cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi ve kapsayıcı bir çalışma ortamı oluşturmayı amaçlıyor. Bu çerçevede, birçok öncü proje tüm Barilla ülkelerinde hayata geçiriliyor. 

Bu çalışmalar kapsamında Barilla, “eşit işe eşit ücret” ilkesine uygun olarak dünya genelindeki tüm çalışanları için cinsiyetler arası maaş eşitliğini sağladı ve 2020 yılında uluslararası düzeyde cinsiyete dayalı tüm haksız ücret farklılıklarını ortadan kaldırdı. Tüm dünyada kadınların katılımına uygun iş yerleri yaratma konusundaki yenilikçi uygulamalarımız nedeniyle 2021 Catalyst Ödülü’nü almaya hak kazanıldı.  

Bir başka öncü çalışma olarak ise; çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve yaşayıp çalıştığımız topluluklar içinde çeşitlilik ve kapsayıcılık kültürü yaratma hedefiyle Kapsayıcı Dil Kılavuzu’nu hayata geçirdik. Cinsiyet boyutunda temel kavramlardan çalışanların deneyimlerine kadar, geniş bir kapsamda ele alarak hazırladığımız Kapsayıcı Dil Kılavuzu ile, ayrımcı ve cinsiyetçi söylemler ve şakaların olmadığı bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.

Yanı sıra, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ebeveyn hakları konularının giderek önem kazandığı günümüzde, küresel ölçekte öncü bir politikaya daha imza atıyoruz. 1 Ocak 2024’te Küresel Doğum İzni Kurumsal Politikası’nı yürürlüğe alacağız. Barilla Grubu, cinsiyet eşitliği taahhüdünü daha da ileriye taşıyan bu politika değişikliği ile çalışanlarına eşit fırsatlar sunmayı hedefliyor. Yıl başında hayata geçecek yeni politika ile çalışan annelerin yasal doğum iznine ek olarak, babaların da bu sürece adapte olmalarını sağlamak ve annelere destek vermelerine yardımcı olmak adına, babalara özel en az 12 haftalık izin sağlanacak.

Evlat edinen anne-babalar da uygulama kapsamında olacak. Bu yeni politikamız yalnızca toplumsal cinsiyet eşitliğine olan bağlılığımızın somut bir sonucu değil, aynı zamanda şirketimizin çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerine yönelik daha büyük yolculuğunun da temel bir parçasını oluşturuyor. Bu politika, çalışanlarımızın iş-yaşam dengesini ve refahını desteklemeye yönelik sürdürdüğümüz çalışmaların önemli adımlarından biri.


2- Barilla yurt dışında da bu alanda öne çıkan çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinde Catalyst Ödülü’nü kazandığınız için de tebrik ederiz. Globaldeki yaklaşımınızı birebir Türkiye’de mi uyguluyorsunuz, yoksa Türkiye özelinde mi strateji geliştiriyorsunuz?

Barilla Türkiye olarak globalde hayata geçirilen projeleri bir adım öteye taşıyoruz. Türkiye’de tüm çalışanlarımızın aktif katılımıyla 2018 yılına göre beyaz yaka kadın çalışan oranını yüzde 33’ten yüzde 41’e yükseldi. Aynı şekilde, müdür ve üstü pozisyonlarda çalışan kadın oranı yüzde 31’den yüzde 55,6’ya yükseldi. İşe alım süreçlerinde cinsiyet eşitliğini artırmayı gözeten uygulamaları benimseyen Barilla Türkiye olarak, kısa listelerde eşit sayıda kadın ve erkek çalışan adayı bulunmasına özen gösteriyoruz. Özellikle erkek çalışan sayısının yüksek olduğu birimlerde cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla, uygun kadın çalışan adayını bulana kadar işe alım sürecini uzatıyoruz.

Sabancı Üniversitesi’nin hayata geçirdiği “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesine 2019 yılından beri destek veriyoruz. Bu kapsamda aile içi şiddet mağduru çalışanın iş yaşamında kendisini güvende hissetmesi için uygun ortam yaratmak ve mağdura destek mekanizmaları sunmak taahhütlerimiz arasında yer alıyor.

3- Türkiye’de perakende sektöründe kadınların yerini nasıl görüyorsunuz?

Perakende sektöründe, çalışan sayısı, kadın yönetici sayısı ve kadınların görünürlüğü giderek artıyor. Birçok perakende şirketi eşit istihdam fırsatları sunmaya ve ayrımcılığı önlemeye yönelik çalışmaları odaklarına alıyorlar. Ancak bununla birlikte, özellikle satış gibi departmanlarda hala erkek sayısı kadın sayısına göre daha yüksek. Kadınların perakende sektöründe yönetici seviyeleri başta olmak üzere tüm seviyelerdeki temsiliyetlerini güçlendirmek adına atılacak önemli adımlar olduğuna inanıyoruz. 

4- Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılığı geliştirmek isteyen şirketlere tavsiyeleriniz?   

Öncelikle, çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık konusunda liderlik taahhüdünün önem taşıdığına inanıyoruz. Şirketlerin üst yönetimlerince bu ilkelerin benimsenmesi, uygulanması ve desteklenmesi bu anlamda atılacak adımların sürdürülebilirliği açısından oldukça kritik. Yanı sıra, şirket içinde tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenli eğitim ve farkındalık programlarının düzenlenmesi ve her çalışanda bu anlamda farkındalık yaratılması da atılacak sürdürülebilir adımlar arasında öne çıkıyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarının sürekli gözden geçirilmesi, çalışanlardan geri bildirim alınması ve şirket içerisinde çeşitli grupların düzenli olarak bir araya gelmesinin desteklenmesi de önem taşıyor. Yanı sıra, işe alım süreçlerinde eşitlik sağlamak adına Barilla’da uyguladığımız gibi, kısa listelerde eşit sayıda kadın ve erkek çalışan adayı bulunmasına özen gösterilmesini öneriyoruz. 

 

 

Türkiye'de Tek Çeşitlilik Yönetimi Şirketi

İLETİŞİM