ÇALIŞMA HAYATINDA NÖRO-ÇEŞİTLİLİK

Nöro-çeşitlilik insanların çevrelerindeki dünyayı birçok farklı şekilde deneyimlediği ve onunla etkileşim kurduğu fikrini tanımlar. Düşünmenin, öğrenmenin ve davranmanın tek bir doğru yolu olmadığı ve farklılıkların eksiklik olmadığı fikrine dayanır.

Her 7 kişiden 1’inde nöro-farklılık vardır. Örneğin otizm, disleksi gibi özel öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), tourette sendromu, down sendromu ve daha fazlası… Bu kadar yaygın olmasına rağmen çalışma hayatımız henüz nöro-farklılığa sahip kişiler için kapsayıcı değil.

Eğitimimizde nöro-çeşitliliğin üretkenliği, yenilikçiliği ve çalışma ortamını nasıl olumlu yönde etkileyeceğini keşfedersiniz. Nöro-farklılığa sahip çalışma arkadaşlarınızla iletişimi ve çalışma ortamında dikkat edilecek konuları öğrenirsiniz.

 

ION Nöro-Çeşitlilik Enstitüsü Kurumsal Üyesiyiz

Headline Diversity, merkezi İsviçre'de olan ve dünya çapında üyeleri bulunan bir sivil toplum kuruluşu ION Nöro-Çeşitlilik Enstitüsü'nin kurumsal üyesidir.

İLETİŞİM