ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK NEDİR?

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık iş dünyasının gündeminde üst sıralarda yerini almaya başladı. Bunda Korona salgınının eşitsizlikleri artırmasıyla birlikte, inovasyon ve yenilikçiliğin günümüzdeki önemi de etkili oldu. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık inovasyon için gerekli olan kültür ve ortamın olmazsa olmazıdır. Birbirine benzer fikirler yerine perspektif zenginliğine ulaşmak, ancak kapsayıcı bir kültür ile mümkün. Çalışanların fikirlerini çekinmeden paylaşmaları, kendileri olabilmeleri, farklılarıyla değer katabilmeleri kendiliğinden olan bir durum değil. Çeşitlilik yönetimine yatırımı ve değişim sürecini başlatmayı gerektiriyor. Bu yatırımda bulunan şirketlerde ise, araştırmalar çalışan bağlılığının, motivasyonunun ve performansın daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Farklı cinsiyet, köken, kültür, fiziksel durum, düşünme biçimi vb çeşitli özelliklere sahip çalışanlar, müşterileri daha iyi anlıyor ve ihtiyaçlarını öngörebiliyorlar. Çeşitlilik ve Kapsayıcılığa önem veren şirketler, önyargıların her insanda bulunabileceğini, ancak çatışma ve ayrımcılığa yol açmadan yönetilebileceğini biliyorlar. İnsanları gruplara ayırmayan, kimseyi dışarıda bırakmayan, kapsayıcı kurumların beğenirliliği ve itibarı da olumlu etkileniyor. Özetle Çeşitlilik ve Kapsayıcılık herkese kazandırıyor. SHRM’ye göre Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Yönetimi tanımları:

 

Çeşitlilik

Çeşitlilik bireysel ve örgütsel özellikleri, değerleri, inançları, deneyimleri, geçmişleri, tercihleri ve davranışları içeren farklılıkların ve benzerliklerin ortak karışımıdır.

Kapsayıcılık

Kapsayıcılık tüm bireylerin fırsatlara ve kaynaklara eşit erişime sahip olduğu ve kuruluşun başarısına katkıda bulunabilecekleri, adil ve saygılı davranılan çalışma ortamının gerçekleştirilmesidir.

Çeşitlilik Yönetimi

Çeşitlilik yönetimi, çeşitliliğin artırılması ve tüm çalışanların potansiyelini en üst seviyeye çıkartan katılımın sağlanması için kapsamlı bir organizasyonel ve yönetimsel süreçtir.

HEADLINE DIVERSTIY

TÜRKİYE'DE İLK ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK YÖNETİMİ ŞİRKETİ

İletişim