Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılılık için ilham veren filmler