İnfografikler

Türkiye'de kadının durumunu gösteren infografikler: Türkiye'de kadın, Türkiye'de kadın mühendisler, STEM'de kadın, Kadına yönelik şiddet, Eşit işe eşit ücret.

Kaynaklar:

İş Dünyası

Kadınların iş gücüne katılımı TÜİK: Türkiye’de Kadın.

Şirketlerde üst ve orta düzey kadın yönetici oranı. UN Women Türkiye.

İLO ve TÜİK Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü, Türkiye Uygulaması.

Milletvekili

Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımı TBMM

Global Cinsiyet Eşitliği Uçurumu

Dünya Ekonomi Forumu – WEF, Global Cinsiyet Eşitliği Uçurumu Raporu 2022

Okuma Yazma

Şiddet

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Kadına Yönelik Şiddet Verileri

Kaynaklar:

Türkiye'de Kadın Mühendisler

TMMOB: https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmobye-bagli-odalarin-uye-sayisi-618-bin-oldu

Mühendislik Fakülteleri'nde Öğrenim Görenler

Dünya Gazetesi ve YÖK: Mühendislik erkek mesleği değil

 

Kaynaklar:

Fiziksel ve cinsel şiddet

Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye’de kadına yönelik şiddet 

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi: Kadın ve kız çocuklarına şiddete son

Hacettepe Üniversitesi: Türkiye’de kadına yönelik şiddet araştırması.

Ekonomik ve psikolojik şiddet

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 16 günlük aktivizm kampanya verileri, Türkiye.

Kadın Cinayetleri

Öldürülen kadınlar anısına anıt sayaç

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu.

Kaynaklar:

Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı

Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü, Türkiye Uygulaması, ILO ve TÜİK.

Oralama Çalışma Süresi