ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK STRATEJİSİ

TASARLA

İş gücünde çeşitliliği sağlamanız ve kapayıcı bir kültür geliştirmenize, strateji ve program tasarımıyla destek veriyoruz.

ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ STRATEJİSİ

Çeşitlilik Yönetimi (ÇY), çeşitliliğin artırılması ve tüm çalışanların potansiyelini en üst seviyeye çıkartan katılımın sağlanması için kapsamlı bir organizasyonel ve yönetimsel süreçtir.

EŞİT FIRSAT İŞVERENİ

Eşit Fırsat İşvereni (EFİ) köken, cinsiyet, din, yaş, engellilik, fiziksel durum vb. farklılıklara göre ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder. Danışmanlığımız yetenek kazanım ve iş süreçlerinizin fırsat eşitliği ilkesi ve yasalara göre yapılandırmanız için.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROGRAMLARI

Kadın çalışanlarınızı güçlendiren, yönetimde kadın temsilini artıran, çalışanlarınız ve paydaşlarınızın cinsiyetlere yönelik önyargılarını dönüştüren programlar tasarlıyoruz.

TÜRKİYE'DE TEK

Headline Diversity, Türkiye'de sadece Çeşitlilik ve Kapsayıcılığa odaklanan ilk ve tek danışmanlık şirketidir.

İletişim