Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık İle İlgili Özel Günler

Şubat 2024

4 Şubat           Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü
4 Şubat           Dünya Kanser Günü
6 Şubat           Miraç Kandili
6 Şubat           Uluslararası Kadın Genital Mutilasyonuna Sıfır Tolerans Günü
11 Şubat         Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü
12 Şubat         Uluslararası Epilepsi Günü
14 Şubat         Sevgililer Günü
14 Şubat         Uluslararası Kitap Değişim Günü
16 Şubat         Dünya İnovasyon Günü
20 Şubat         Dünya Sosyal Adalet Günü
21 Şubat         Dünya Anadil Günü
24 Şubat         Berat Kandili
26 Şubat-3 Mart  Yeme Bozukluğu Farkındalık Haftası
29 Şubat         Dünya Nadir Hastalıklar Günü

WEBINAR: HER ENGEL GÖRÜNÜR DEĞİLDİR

Bu ay Nadir Hastalıklar Günü kutlanıyor. ''Her Engel Görünür Değildir'' webinarımızla, çalışanlarınızın farkındalığını geliştirebilirsiniz.

TEKLİF AL

Dünya Dinler Arası Uyum Haftası

1-7  Şubat 2024

Birleşmiş Milletler  insiyatifiyle şubat ayının ilk haftası  2011 yılından bu yana Dünya Dinlerarası Uyum Haftası olarak kutlanmaktadır.

Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü

4 Şubat 2024

Birleşmiş Milletler  4 Şubat’ı BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Mısır’ın sunduğu bir girişimle Uluslararası İnsan Kardeşliği Günü olarak ilan etti.

Dünya Kanser Günü

4 Şubat 2024

Günün amacı, kansere karşı farkındalığı yükseltmek, kanserin tanı ve erken tedavisine teşvik etmek, kanserin ne olduğunu anlatmak ve bu yolla kanser ölümlerinin önüne geçmektir.

Uluslararası Kadın Genital Mutilasyonuna Sıfır Tolerans Günü

6 Şubat 2024

Birleşmiş Milletler’in kadın sünnetini ortadan kaldırma çabalarının bir parçası olarak 6 Şubat’ta düzenlenen farkındalık günüdür.

Miraç Kandili

6 Şubat 2024

Miraç İslamiyet’te Hz. Muhammed’in göğe yükselmesidir. Miracın gerçekleştiğine inanılan gece “miraç kandili” olarak kutlanır.

Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü

11 Şubat 2024

Bu günün amacı kadınların ve kızların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi, eğitim ve araştırma faaliyetlerine her seviyedeki katılımını teşvik etmektir.

Uluslararası Epilepsi Günü

12 Şubat 2024

Türkiye’de ve dünyada her yıl binlerce kişi epilepsi hastaları arasına ekleniyor. Her yıl Şubat ayının ikinci pazartesi günü dünyada Uluslararası Epilepsi Günü olarak kabul ediliyor.

Sevgililer Günü

14  Şubat 2024

Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat,  Aziz Valentine’nin hikayesine dayanır. Evlenmeleri yasak olan birbirini seven ve aşık olan çiftleri birleştiren bir papaz olan Valentine idam edildikten sonra, aziz mertebesine yükseltilmiş ve bugün kutlanmaya başlanmıştır.

Uluslararası Kitap Değişim Günü

14  Şubat 2024

Sevgililer Günü olarak kutlanan 14 Şubat aynı zamanda 2012 yılından bu yana Uluslararası Kitap Değişim Günü olarak da kutlanmaktadır.

Dünya İnovasyon Günü

16 Şubat 2024

İnovasyon denildiğinde akla ilk olarak teknoloji gelse de; yeniliği, daha verimli süreçler, ürünler ya da hizmetler yaratmayı da kapsamaktadır.

Dünya Sosyal Adalet Günü

20 Şubat 2024

Dünya Sosyal Adalet Günü yoksulluk, dışlanma, cinsiyet eşitliği, işsizlik, insan hakları ve sosyal koruma gibi sorunların üstesinden gelme çabalarını içeren sosyal adaleti teşvik etme ihtiyacını kabul eden uluslararası bir gündür.

Dünya Anadil Günü

21  Şubat 2024

2000 yılından itibaren de kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği desteklemek amacıyla anadilinde eğitim hakkı güvence altına alınarak 21 Şubat Dünya Anadili Günü kutlanmaya başlanmıştır.

Berat Kandili

24  Şubat 2024

Berat Kandili İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir.Berat (Berâet), Arapçada ”temize çıkma” anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece, günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Yeme Bozukluğu Farkındalık Haftası

26 Şubat-3 Mart 2024

Araştırmalar, yeme bozukluklarının en çok 14 ila 25 yaşları arasında başladığını gösteriyor. Anoreksiya nervoza, bulimia nervoza,  tıkınırcasına yeme ve gece yeme bozukluğu vb. kapsar ve bunların oluşumunda psikolojik etkenler ön plandadır.

Dünya Nadir Hastalıklar Günü

29 Şubat 2024

Dünyada yaklaşık 350 milyon kişide görülen nadir hastalıklar, 2000’de 1 ya da daha az sıklıkta görülen, çoğu ilerleyici, metabolik, kronik ve bazıları ölümcül olabilen hastalıklar olarak tanımlanıyor.Türkiye’de yaklaşık 7 milyon kişinin nadir hastalığa sahip birey bulunduğu tahmin ediliyor.

HEADLINE DIVERSITY'DE TEK ODAĞIMIZ ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK

İletişim