Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık ile ilgili özel günler

Aralık 2023

25 Kasım-10 Aralık    Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı 16 Günlük Aktivizm
Aralık          Dünya AİDS Günü
2 Aralık       Bilgisayar Okuryazarlığı Günü
3 Aralık       Dünya Engelliler Günü
4 Aralık       Dünya Madenciler Günü
5 Aralık       Kadın Hakları Günü
5 Aralık       Dünya Gönüllüler Günü
10 Aralık     İnsan Hakları Günü
18 Aralık     Hanuka
18 Aralık     Uluslararası Göçmenler Günü
20 Aralık     Uluslararası İnsani Dayanışma Günü
25 Aralık     Noel
26 Aralık     Kwanzaa
31 Aralık     Yılbaşı Gecesi

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddete Karşı
16 Günlük Aktivizm

25 Kasım – 10 Aralık 2023

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününden başlayarak, 10 Aralık İnsan Hakları Gününe kadar devam eden kampanya kadına yönelik şiddete dikkat çekiyor.

Dünya Aids Günü

1 Aralık 2023

1 Aralık Dünya AIDS Günü, son 35 yılda 35 milyondan fazla insanı öldüren bu bulaşıcı hastalıkla mücadelenin yollarını hatırlamak ve HIV/AIDS farkındalığını artırmak için bir fırsat sunuyor.

Bilgisayar Okuryazarlığı Günü

2 Aralık 2023

Hindistan’da başlayan ve ilk başlarda çocuklarla kadınların teknolojik becerilerini ve dijital okuryazarlığını geliştirmeyi amaçlayan kutlama daha sonra dünyaya da yayılmıştır.

Dünya Engelliler Günü

3 Aralık 2023

Dünya Engelliler Günü, her yıl 3 Aralık’ta kutlanıyor. Engellilik çeşitliliğini sağlamak insan hakları, sürdürülebilir kalkınma ve barış için olmazsa olmaz.

Dünya Madenciler Günü

4 Aralık 2023

Madencilerin koruyucu azizesi olarak kabul edilen Santa Barbara’nın 4 Aralık’ta İzmit’te bir mağaraya yerleşerek, mağarada çalışmakta olan madencileri koruduğuna olan inanç, önce Anadolu’da daha sonra tüm dünyada Madenciler Günü’nün kutlanmasına ilham vermiştir.

Dünya Gönüllüler Günü

5 Aralık 2023

Gönüllü, içinde bulunduğu toplulukta herhangi bir karşılık ya da çıkar beklemeksizin bir işi yapmayı kendiliğinden üstlenen kişidir. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, gönüllüğün geniş kitlere yayılmasına ve etkisine dikkat çekiyor.

Kadın Hakları Günü

5 Aralık 2023

5 Aralık 1934’de, Türkiye’de kadınlara oy kullanma ve aday olabilme hakkı verildi. Atatürk, kadınlara çok sayıda Avrupa ülkesinden daha önce bu demokratik hakkın verilmesini sağladı.

İnsan Hakları Günü

10 Aralık 2023

Irk, dil ve din ayrımı gözetmeden bütün insanların temel haklarını beyan eden İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, 10 Aralık 1948 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Hanuka

18-26 Aralık 2023

Hannuka 2200 yıldır kutlanan bir Yahudi bayramıdır. Sekiz gece yakılan mumlar nedeniyle ışıklar bayramı olarak da adlandırılan Hanuka, güçsüzlerin kuvvetlilere, sayıca yetersizlerin  çoğunluklara, dürüst insanların kötü insanlara, ışın karanlığa olan galibiyetini simgeler.

Uluslararası Göçmenler Günü

18 Aralık 2023

Uluslararası Göçmenler Günü; dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların yaşamları ve sorunları konusunda bir farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Uluslararası İnsani Dayanışma Günü

20  Aralık 2023

Birleşmiş Milletler üyesi olan devletler evrensel değerler konusunda yardımlaşmak, küresel adalet hedeflerini gerçekleştirmek ve bu alanlarda farkındalık yaratmak için bu günü 20 Aralık gününü Uluslararası İnsani Dayanışma Günü olarak kabul ettiler.

Noel

25  Aralık 2023

Noel, her yıl Ortodoks, Katolik ve Protestanların 25 Aralık tarihinde, Süryani ve Ermeni gibi Doğu Ortodokslarının 6 Ocak tarihinde İsa’nın doğumunun kutlandığı Hristiyan bayramıdır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık Noel arifesiyle başlar.

Kwanzaa

26 Aralık 2023 – 1 Ocak 2024

Kwanzaa, çoğunlukla ABD’de yaşayan Afrika kökenlilerin aile, toplum, kültür gibi unsurlarının kutlandığı, dini öğeler taşımayan bir kış bayramıdır.

Yılbaşı Gecesi

31 Aralık 2023

31 Aralık 2023’ü 1 Ocak 2024’e bağlayan gece yılbaşı gecesidir. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak’a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak’ı resmî tatil olarak belirlemiştir.

TÜRKİYE'DE TEK ÇEŞİTLİLİK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

İletişim