ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLÜĞÜ ''BİZ VE ONLAR'' SENDROMUNA KARŞI

Atölyelerimizle farkındalığı artırırken, ‘‘deneyim’’ ile çalışanları aşina olduğu çevre ve rutinin dışına çıkarıyoruz. Çalışan Kaynak Grupları, pro-bono ve gönüllülük programları insanları bir araya getiriyor ve empatiyi geliştiriyor. Topluma sosyal fayda sağlarken, hem çalışanları hem de kapsayıcı kültürü geliştiriyor.

ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLÜĞÜ

Sürdürülebilir Kalınma Amaçları, Eşitlik ve Kapsayıcılık ile ilgili gönüllülük programları çalışanları bilgilerini deneyimle içselleştirmelerine ve sosyal fayda sağlayarak motivasyonlarını yükseltmelerine olanak tanıyor. 

ÇALIŞAN KAYNAK GRUPLARI

Ortak bir kimliği, yaşam görüşünü ve özellikleri paylaşan çalışanların oluşturduğu gruplar Çeşitlilik ve Kapsayıcılık stratejisinin sürdürülebilirliğinde önemli rol oynuyor. Tasarım, eğitim ve kolaylaştırıcılık hizmetlerimizle bu grupların hayat ulmasına destek veriyoruz.

TÜRKİYE'DE İLK ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK YÖNETİMİ ŞİRKETİ

İletişim