Engelli Denmediği Günler Gelecek

Eskiden özürlü denilirdi, artık engelli diyoruz. Ancak engelli kelimesini de doğru bulmuyoruz. Engelleri hayatın içinde, bizler oluşturuyoruz. Farklılıklarla yaşamayı ve kapsayıcı olmayı öğrendikçe, bu kelimenin de tarihe karışacağı günlerin geleceğine inanıyoruz.

ENGELLİLERİ ANLAMAK

ENGELSİZ KARİYER SOHBETLERİ

Mevcut Durum

Kaynaklar:

Engelli Sayısı

Birleşmiş Milletler: 3 Aralık 2021 Dünya Engelliler Günü

Dünya Sağlık Örgütü: Engellilik ve Sağlık

Salgın ve Engelliler

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu: COVID-19 ve Engelliler

 

Engellilere Şiddet

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu: COVID-19 ve Engelliler

Dünya Sağlık Örgütü: Dünya Engellilik Raporu

 

Sağlık Masrafları

Dünya Sağlık Örgütü: Dünya Engellilik Raporu

 

İlgili Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

Sağlık hizmetlerine eşit erişim.

Bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümleri azaltmak, zihinsel sağlığı ve refahı teşvik etmek.

Eğitime eşit erişim.

Engelli öğrenciler için kapsayıcı öğrenme ortamları.

Tam ve üretken istihdam ve insana yakışır iş.

Eşit değerdeki işe eşit ücret.

Sosyal, ekonomik ve siyasal olarak kapsama ve güçlendirme.

Ayrımcılığa dayalı yasaların, politikaların ve uygulamaların ortadan kaldırılması.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir kentleşme.

Güvenli ve erişilebilir ulaşım sistemleri.

Erişilebilir yeşil ve kamusal alanlar.

Yatırım ve teşvikler.

Politikalar ve çok paydaşlı ortaklıklar.

SKA’larla ilgili ayrıntılı bilgiler: kureselamaclar.org