HİBRİT ÇALIŞMADA KAPSAYICILIK

Hibrit Çalışmada Kapsayıcılık

Arzu Pınar Demirel
Headline Diversity Kurucusu

Pandemi döneminde hayatımıza giren hibrit çalışma modeli, özetle haftanın belirli günleri ofisten, belirli günleri de evden çalışılan düzen devam ediyor. Araştırmalar hepsi olmamakla birlikte genellikle çalışanların hibrit modeli tercih ettiğini gösteriyor. Çalışanlar işe ulaşım için harcadıkları saatlerden kurtulurken, işverenler de ofis boyutlarını küçülterek masraflardan tasarruf edebiliyor. Ancak hibrit çalışma modelinin kapsayıcılık perspektifinden tasarlanmazsa bazı dezvantajları da bulunuyor. Şirket içinde, ofisten çalışanlar ve evden çalışanlar gibi bir hiyerarşi oluşmamasına dikkat etmek gerekiyor. Bazı sektörlerde evden çalışması mümkün olmayan bölümlerin çalışanları, diğerlerinin daha ayrıcalıklı tutulduğuna ve kendilerine değer verilmediğine inanabilir. Bazı yöneticiler ofiste daha fazla gördükleri çalışanların zam ve terfiyi daha çok hak ettiğini düşünebilir. Yeni çalışma düzeniyle ilgili çalışanları bilgilendirmek, politikalarla süreci net bir şekilde tanımlamak, yöneticileri önyargıların ve mikro yönetimin tuzaklarına düşmemeleri için eğitimlerle desteklemek hibrit çalışmanın dezavantajlarını azaltacaktır.

Microsoft Çalışma Trend Endeksi’ne göre hibrit çalışanların yüzde 38’i en büyük zorluklarının ofise ne zaman ve neden geleceklerini bilmek olduğunu söylüyor. Yine de az sayıda şirket, yeni normları net bir şekilde tanımlamak için ekipleriyle anlaştı. Herkese uyan tek bir çözüm olmamasından dolayı, insanların birbirinden farklı çalışma, düşünme ve iletişim stilleri olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Her çalışanı desteklemek için yeterli esnekliğe sahip iş yerleri tasarlamaya öncelik verilmelidir. Örneğin ofislerdeki ortak çalışma alanları gibi, sessiz yerlerin de olduğu bir karışım; odaklanarak çalışmak isteyen, içedönük çalışanları da kapsayan bir yaklaşım sunabilir. Hibrit düzende, çalışanlarla ilişki ve bağ kurmak ayrı bir özen gerektiriyor. Ancak birbirlerini eskisi kadar sık görmeyen ekipleri bir araya getiren etkinlikler veya projelerin çalışanları sürekli görünür ve dışa dönük bir kişilik sergilemeye zorlayıcı olmamasına dikkat edilmelidir. Evden çalışanların bir yaşamları olduğu ve iş yerinden her an ulaşılır olma zorunlulukları olmadığı da unutulmamalıdır. Yetenek savaşının büyümesinin beklendiği önümüzdeki dönemde, iş ve yaşam dengesine saygı önemli ve fark yaratan bir değer olacaktır.

Kadın çalışanlar tükenme ve dışlanma riskiyle karşı karşıya

Uzaktan çalışma herkesi eşit derecede zorlamadı, özellikle de ev işi ve bakım sorumluluğunu da üstlenen çalışan kadınları. Esnek çalışma saatleri kadınların hayatını kolaylaştırsa da, işin mesai sonrası da devam etmesi yıpratıcı bir faktördü. Deloitte’un İş Hayatında Kadın Araştırması’na göre kadınlar, salgından sonra da yüksek oranda tükenmişlik hissi ve stres yaşadıklarını belirtiyor. Esnek çalışmanın istenen seviyede uygulanmaması ve ihtiyaç duydukları desteği alamamaları, kadınların iş hayatındaki varlığı önünde engel olmaya devam ediyor. Hibrit düzende çalışan kadınların yüzde 60’ı önemli toplantılardan dışlandıkları hissi yaşadıklarını, yüzde 45’i liderlerine ulaşmakta zorluk çektiğini söylüyor. Kadın çalışanları ve ruh sağlığını destekleyen uygulamalarla birlikte fırsat eşitliği de gündemden hiç düşürülmemelidir. Gartner’ın 2023’ün önemli stratejik öncelikleri yayınladığı bilgi notunda eşit işe eşit ücretin kadın yeteneklerin yıpranmasında yüzde 30 azalmaya yol açacağı belirtilmektedir.

Hibrit model engelli istihdamına yarar sağlayabilir

Uzaktan çalışma engellilerin iş hayatına katılımına olanak tanıyor. İşverenler elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç, kamuda ise yüzde dört engelli çalıştırmakla yükümlüdür. Ancak dünyada yüzde 15, Türkiye’de de resmi olmayan  rakamlarla nüfusun yüzde 13 ünün engelli olduğu öngörülüyor. İş gücünün toplumu yansıtması, yüzde 3 engelli kotasıyla yetinilmemesi hibrit düzende daha mümkün. Bu işgücünde çeşitliliği de artıracak, farklı perspektifleri bir araya getirecektir. Çeşitlilik ve kapsayıcılığı geliştiren şirketler daha yüksek düzeyde çalışan motivasyonu, üretkenliği ve bağlılığı elde eder. Fikir çeşitliliği yaratıcılığı ve inovasyonu destekler. Hibrit çalışmanın zorlukları olabilir, ancak çeşitlilik ve kapsayıcılığa yatırım yaparak  zorlukları fırsata çevirmek  bizim elimizde.

Arzu Pınar Demirel

Headline Diversity Kurucusu

 

Kaynaklar:

TÜRKİYE'DE TEK

Headline Diversity, Türkiye'de sadece Çeşitlilik ve Kapsayıcılığa odaklanan ilk ve tek danışmanlık şirketidir.

İletişim

Leave a comment