IBM ARAŞTIRMASI KADINLARIN LİDERLİKTE EŞİT TEMSİLİNE ONLARCA YIL OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

IBM Araştırması kadınların liderlikte eşit temsiline onlarca yıl olduğunu gösteriyor

Her zaman olduğundan daha fazla sayıda insan, kadınların liderlik pozisyonlarına ulaşmak için eşit fırsatlara sahip olduğuna inanıyor. Ancak bu inanç, gerçek bir ilerleme için önemli değişiklikler yapmak için yeterli değil.  Önyargılar kadınların önünde hâlâ bir engel. Önyargıları  yıkmak için kuruluşların toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik yaklaşımlarını olgunlaştırması ve kadınlar ile erkekler için çalışan yapı ve sistemler oluşturması gerekiyor. IBM İş Değerleri Enstitüsü (IBV), kadınların işyerinde ilerlemesine yönelik fırsatları ve engelleri değerlendirmek için iki yılda bir küresel bir araştırma gerçekleştiriyor. IBV’in üçüncü araştırmasına  2.500 kişi katıldı ve anket 12 ülke ile 10 sektörü kapsadı.

Mart 2023’de yayınlanan ve linkte raporunu görebileceğiniz araştırmada dikkat çeken bölümler:

  • Eşitliğin yakında olacağına inanılsa da, gittikçe uzaklaşılıyor

C-düzey ve Yönetim Kurulu seviyesindeki kadın sayısında küçük bir artış ve genç profesyonel veya uzman rollerinde kadınların temsilinin yüzde 40’a çıkmasına rağmen,  liderlik rolleri söz konusu olduğunda kadınlarla erkekler arasında büyük bir açıklık bulunuyor.

2019 yılındaki araştırmada farklı sektörlerden insanlar liderlikte cinsiyet eşitliğine ulaşmanın 54 yıl alacağını söyledi. Şimdi, muhtemelen kadın odaklı Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık girişimlerine daha fazla vurgu yapılması nedeniyle 10 yıl içinde mümkün olduğunu söylüyorlar. Ancak, orta düzey yönetim kademeleri ve gelecekteki liderlik kazanımlarını tehlikeye atan gerçekler, iyimserliği yalanlıyor. Mevcut değişim hızında, liderlikte cinsiyet eşitliğine daha onlarca yıl var.

  • En yıkıcı yapısal engeller görünmez olanlar

Erkek yöneticilerin yalnızca  yüzde 41’i, kuruluşlarındaki çocuklu kadın liderlerin de herkes kadar kendilerini işlerine adadıklarına inandığını kabul ederken, bilinçsiz önyargılar işyerine nüfuz etmeye devam ediyor. Liderlik için kritik olarak algılanan nitelikler de cinsiyete dayalı olmaya devam ediyor. Örneğin erkeklerin sonuç odaklı olması ve kadınların insan odaklı olması bekleniyor.

  • Hiçbir şey yapmamanın maliyeti daha pahalı hale geliyor

Daha fazla kuruluş, toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kapsayıcılığı sağlamanın iş için iyi olduğunu kabul ediyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği liderleri olarak tanımlanan kuruluşlar, diğer kuruluşlara göre yüzde 19 daha yüksek gelir artışı bildirdi. Ancak genel olarak, yeterli sayıda şirket, sürekli büyümeleri buna bağlıymış gibi davranmıyor. Ve kadınların yaklaşık üçte biri bu yıl işlerini bırakabileceklerini söylerken, en iyi kadın yetenekleri çekmek ve elde tutmak daha da zorlaşacak.

  • Cinsiyet eşitliği ”kadın” konusu değil, organizsonel bir konudur

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl konumlandırıldığı da değişmelidir. Liderlerin, cinsiyet dengesizliklerini düzeltmekten elde edilen ekonomik kazanımları ölçmeleri ve iyi niyetli beyanlardan belirli cinsiyet temsili hedeflerine, direktiflerine ve ölçümlerine geçerek stratejiyi ayarlamaları gerekir. Gelişmekte olan liderlerin yeteneklerinin parlamasını sağlamak için gereken koçluğu, fırsatları ve desteği alabilmesi için sponsorluk da hızlı bir şekilde gelişmelidir. Bugün  kuruluşların yüzde 65’i  yöneticiler için toplumsal cinsiyet konularını içeren çeşitlilik eğitimi düzenliyor. Bilinçsiz önyargının sürekliliği göz önüne alındığında kuruluşlar, deneyimsel öğrenmeyi ve müttefikliği her düzeyde yerleştirmek için statik yaklaşımların ötesine geçerek eğitimleri sürdürmelidir.

  • IBM, eşitliği sağlamak için dört adım öneriyor:

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bir strateji oluşturmak.
  2. Rolleri hem kadınlar hem de erkekler için çalışacak şekilde yeniden tasarlamak.
  3. İş dilinde kadınların ilerlemesini yeniden çerçevelemek.
  4. Her düzeyde toplumsal cinsiyet eşitliğini yönlendiren bir eylem planı oluşturmak.

 

 

Kaynaklar:

Mart 2023’de yayınlanan IBM İş Değerleri Enstitüsü ”Liderlikte Kadın” araştırma raporu ve yönetici özetinden çevrilmiştir.

1- Women in leadership: Why perception outpaces the pipeline and what to do about it.

2- IBM, ”Women in Leadership” raporu.

Leave a comment