Makaleler

Headline Diversity Kurucusu Arzu Pınar Demirel'in kaleminden Çeşitlilik, Eşitlik, Kapsayıcılık ile ilgili yazılar.

Dikkat! Sürdürülebilirlikte Yaptığımız Hataları Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılıkta Tekrarlamak Üzereyiz

Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde sürdürülebilirliğin ve inovasyonun da önünü açar, yönetim kalitesini, performansı ve motivasyonu yükseltir, fikir çeşitliliğini ve yaratıcılığı cesaretlendirir. Ancak tıpkı diğer konularda olduğu gibi bu alanda da ''mış'' gibi mi yapıyoruz?

Devamı

Önyargılar Dışarı, Yetenekler İçeri

”Hepimiz, kendimizi olduğumuzdan çok daha rasyonel olarak atfediyoruz. Ve verdiğimiz her kararın arkasında güzel sebepler olduğunu düşünüyoruz. Tam tersi durumlarda bile buna inanıyoruz. Aslında biz sadece sebeplere inanıyoruz, çünkü kararımızı çoktan verdik” diyor Nobel Ekonomi ödüllü psikolog Daniel Kahneman.

Devamı

Kutuplaşan Dünyada İnsan Kaynaklarının Rolü

Kutuplaşmanın panzehiri; açık fikirli olarak birbirini anlamaya çalışmaktan, ortak deneyimlerden ve güvenden geçiyor. Ancak güvenin geliştiği bir ortamda insanlar dışlanma korkusuyla bazı özelliklerini gizlemez, farklı fikirlerini çekinmeden paylaşır, karşısındakilerle sahte bir uyum göstermek zorunda hissetmeden gerçek ilişkiler geliştirebilir.

Devamı

''Biz ve Onlar Sendromuna Çözüm: Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Toplumsal refah ve barış içinde yaşamak korkularımızın üstesinden gelmeye, önyargıları dönüştürmeye, birbirimize saygılı ve kapsayıcı davranmaya bağlı. Şirketler sorumlu davranarak, önemli bir rol üstlenebilirler. Etki ağına kapsayıcı davranmayı öğretecek güce sahipler.

Devamı

Hibrid Çalışmada Kapsayıcılık

Hibrid çalışma modeli kapsayıcılık perspektifinden tasarlanmadığında bazı dezavantajlar yaratıyor. Çalışanları bilgilendirmek, politikalarla süreci net bir şekilde tanımlamak, yöneticileri önyargıların ve mikro-yönetim tuzaklarına düşmemeleri için eğitimlerle desteklemek hibrid çalışmanın dezavantajlarını azaltacaktır.

Devamı

Santarelli ve Kapsayıcı Liderlik

Her şeyi kendisinin bildiğine inanan, dediğim dedik liderlerin dönemi geçiyor. Artık nazik ve alçakgönüllü profiller başarının lideri. Kapsayıcı liderlik adı verilen bu modele en uygun isimlerden biri de Santarelli. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yaptığı değişimle 22 maçtır yenilmeyen ve dünya sıralamasında birinciliğe yükselen bir yıldızlar takımı yarattı.

Devamı

Eşitlik İçin Cesur Adımları Atmaya Hazır mısınız?

Toplumsal cinsiyet eşitliği hakkında çok konuşulduğunu, artık başka konulara geçmemiz gerektiğini duyuyorum zaman zaman. Üstelik dünyada cinsiyet eşitliğinde 124. sırada olan bir ülke olmamıza rağmen. (WEF)

Devamı

Yetenekleri Elde Tutmak İçin Kapsayıcılık ve Amaç Odaklılık

Yetenek açığının yüzde 83 olarak ölçüldüğü Türkiye, işverenlerin aradıkları pozisyonu doldurmakta en çok zorlandığı ülkeler arasında yer alıyor. Yetenekli çalışanları çekmek ve elde tutabilmek her geçen gün zorlaşıyor.

Devamı

Büyük İstifa ve Çeşitlilik

Korona, ABD, İngiltere, Kanada gibi ekonomisi gelişmiş bazı ülkelerde büyük istifa dalgasını tetikledi. Çeşitli araştırmalar pandemi döneminde istifaların en büyük sebebinin işverenlerin çalışanlarına yönelik tutumu olduğunu gösterdi.

Devamı

Eşitlik İçin Pozitif Aksiyon

Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre sağlık, eğitim, fırsatlara erişim, politika ve ekonomide cinsiyetler arasındaki farkın kapatılmasının 100 yılı bulacağı öngörülüyor.

Devamı

İnsan Kaynakları 5.0

İnsan Kaynakları’nın geleceğinin nasıl şekilleneceği, insana verilecek değerle birebir bağlantılı. Teknoloji, ekonomi, çevresel ve sosyal konulardaki gelişmeler iş dünyasını, beklentilerimizin çok ötesinde bir dönüşüme uğratırken, ”süper akıllı'' İnsan Kaynakları'na ihtiyaç duyulacak.

Devamı

Sanal Dünya da Eşitlikten Çok Uzak

Dünyanın ilk bilgisayar programcısının bir kadın olduğunu biliyor muydunuz? Oysa bugün genel kanı, teknolojinin ve bilişimin erkek işi olduğu yönünde. Bu sektörlerde çalışan kadın oranı, dünya genelinde erkeklerin çok gerisinde. Sadece belli gruptan kişilerden oluşan ekipler kurmak yerine çeşitliliği sağlamak gerekiyor.

Devamı

Kadınlar İçin Çalışılacak En İyi Ülke Olmak Hayal Mi?

Eşitliğin önündeki engeller var olmalarına izin verdiğimiz sürece, ilerlemek yerine hiç bir şey yapmamayı seçtiğimiz için mevcudiyetlerini sürdürüyor. Ekonomik, insani ve kültürel gelişimi, nüfusun yarısıyla gerçekleştiremeyiz.

Devamı

Gönüllülük Çalışanlara da Şirketlere de İyi Geliyor

Araştırmalar karşılık beklemeden gönüllü çalışmalara katılanların mutluluklarının yükseldiğini gösteriyor. Gönüllülük bağlılığı, empati ve kapsayıcılığı da geliştiriyor.

Devamı

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık İçin 5 Güçlü Mesaj

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (Ç&K) politikalardan, programlardan, özel gün etkinliklerinden ve çalışan sayılarından daha fazlasıdır. Çeşitliliğin artırılması, çalışanların potansiyelini en üst seviyeye çıkartan katılımın sağlanması için kapsamlı bir süreçtir. 5 ülkeden 5 başarılı Ç&K örneği.

Devamı

STEM'de Kadın

STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanında kadınlar için fırsat eşitliğinden bahsedemeyiz. Kadınların bu işlere yeteneği olup olmadığı tartışılıyor, önleri kesiliyor. Neyse ki artık her meslekte çok başarılı olmuş kadınlar, kadın işi - erkek işi ayrımını çürütüyorlar.

Devamı

İş Yerinde Kendin Olabilme Özgürlüğü

İnsanlar Çeşitlilik ve Kapsayıcılığı sağlayabilen şirketlerde kendilerini psikolojik olarak güvende hisseder, uyum sağlamak amacıyla kimliğini gizlemez, fikirlerini paylaşabilir. Değerinin görüldüğü, doğru yerdedir.

Devamı

Şirketler Eşitlik İçin Harekete Geçti

McKinsey’in raporuna göre kadınların iş gücüne katılımının artması ile 2025’te küresel ekonomide 12 trilyon dolar seviyesinde bir büyüme gerçekleştirilebilir. Şirketler kadınlara yönelik eşitlik programları yürütebilirler.

Devamı

Yeni Eşit

Korona salgını ile yeni normali konuşmaya başladık. Bu salgının bir dönüm noktası olacağı ve dijitalleşmeyi hızlandıracağı düşünülürken; günümüzün küresel iklim değişikliği, eşitsizliklerin artması gibi zorlu sorunlarına yol açan tutum ve uygulamaların değişmesi de umut ediliyor. Eskisi gibi devam edersek, sorunların bu salgının yol açacağından da büyük olduğu öngörülüyor.

Devamı

Çeşitlilik Yolculuğuna Çıkarken

Dünyada Çeşitlilik ve Kapsayıcılık şirketler için sosyal sorumluluğun ötesine geçerek, ”olmazsa olmaz” işlerden birisi olarak görülüyor. Şirketler özel bölümler oluşturuyor, Başkanını üst düzeyde konumlandırıyor. Ülkemizde ağırlıklı toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla, yeni başlayan bu meslekte deneyimlerinden faydalanabiliriz.

Devamı

Dünyayı Kim Kurtaracak?

Amazon, Apple, Boeing gibi 181 dev şirketin CEO’su, yeni iş amaçlarının toplumu geliştirmek olduğunu belirten bir bildiri imzaladılar. Müşteri değeri yaratmaya, işgücünde çeşitliliği sağlamaya ve eşit ücret sunmaya, tedarikçilere etik davranmaya, çevreyi korumaya ve içinde bulundukları toplulukları geliştirmeye odaklanacaklar.

Devamı