Makaleler

Kurucumuz Arzu Pınar Demirel'in kaleminden

Eşitlik İçin Pozitif Aksiyon

Dünya Ekonomik Forumu’nun yayınladığı Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre sağlık, eğitim, fırsatlara erişim, politika ve ekonomide cinsiyetler arasındaki farkın kapatılmasının 100 yılı bulacağı öngörülüyor.

Devamı

İnsan Kaynakları 5.0

İnsan Kaynakları’nın geleceğinin nasıl şekilleneceği, insana verilecek değerle birebir bağlantılı. Teknoloji, ekonomi, çevresel ve sosyal konulardaki gelişmeler iş dünyasını, beklentilerimizin çok ötesinde bir dönüşüme uğratırken, ”süper akıllı'' İnsan Kaynakları'na ihtiyaç duyulacak.

Devamı

Sanal Dünya da Eşitlikten Çok Uzak

Dünyanın ilk bilgisayar programcısının bir kadın olduğunu biliyor muydunuz? Oysa bugün genel kanı, teknolojinin ve bilişimin erkek işi olduğu yönünde. Bu sektörlerde çalışan kadın oranı, dünya genelinde erkeklerin çok gerisinde. Sadece belli gruptan kişilerden oluşan ekipler kurmak yerine çeşitliliği sağlamak gerekiyor.

Devamı

Kadınlar İçin Çalışılacak En İyi Ülke Olmak Hayal Mi?

Eşitliğin önündeki engeller var olmalarına izin verdiğimiz sürece, ilerlemek yerine hiç bir şey yapmamayı seçtiğimiz için mevcudiyetlerini sürdürüyor. Ekonomik, insani ve kültürel gelişimi, nüfusun yarısıyla gerçekleştiremeyiz.

Devamı

Gönüllülük Çalışanlara da Şirketlere de İyi Geliyor

Araştırmalar karşılık beklemeden gönüllü çalışmalara katılanların mutluluklarının yükseldiğini gösteriyor. Gönüllülük bağlılığı, empati ve kapsayıcılığı da geliştiriyor.

Devamı

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık İçin 5 Güçlü Mesaj

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (Ç&K) politikalardan, programlardan, özel gün etkinliklerinden ve çalışan sayılarından daha fazlasıdır. Çeşitliliğin artırılması, çalışanların potansiyelini en üst seviyeye çıkartan katılımın sağlanması için kapsamlı bir süreçtir. 5 ülkeden 5 başarılı Ç&K örneği.

Devamı

STEM'de kadın

STEM (bilim, teknoloji, mühendislik, matematik) alanında kadınlar için fırsat eşitliğinden bahsedemeyiz. Kadınların bu işlere yeteneği olup olmadığı tartışılıyor, önleri kesiliyor. Neyse ki artık her meslekte çok başarılı olmuş kadınlar, kadın işi - erkek işi ayrımını çürütüyorlar.

Devamı

İş yerinde kendin olabilme özgürlüğü

İnsanlar Çeşitlilik ve Kapsayıcılığı sağlayabilen şirketlerde kendilerini psikolojik olarak güvende hisseder, uyum sağlamak amacıyla kimliğini gizlemez, fikirlerini paylaşabilir. Değerinin görüldüğü, doğru yerdedir.

Devamı

Şirketler eşitlik için harekete geçti

McKinsey’in raporuna göre kadınların iş gücüne katılımının artması ile 2025’te küresel ekonomide 12 trilyon dolar seviyesinde bir büyüme gerçekleştirilebilir. Şirketler kadınlara yönelik eşitlik programları yürütebilirler.

Devamı

Yeni eşit

Korona salgını ile yeni normali konuşmaya başladık. Bu salgının bir dönüm noktası olacağı ve dijitalleşmeyi hızlandıracağı düşünülürken; günümüzün küresel iklim değişikliği, eşitsizliklerin artması gibi zorlu sorunlarına yol açan tutum ve uygulamaların değişmesi de umut ediliyor. Eskisi gibi devam edersek, sorunların bu salgının yol açacağından da büyük olduğu öngörülüyor.

Devamı

Çeşitlilik yolculuğuna çıkarken

Dünyada Çeşitlilik ve Kapsayıcılık şirketler için sosyal sorumluluğun ötesine geçerek, ”olmazsa olmaz” işlerden birisi olarak görülüyor. Şirketler özel bölümler oluşturuyor, Başkanını üst düzeyde konumlandırıyor. Ülkemizde ağırlıklı toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla, yeni başlayan bu meslekte deneyimlerinden faydalanabiliriz.

Devamı

Dünyayı kim kurtaracak?

Amazon, Apple, Boeing gibi 181 dev şirketin CEO’su, yeni iş amaçlarının toplumu geliştirmek olduğunu belirten bir bildiri imzaladılar. Müşteri değeri yaratmaya, işgücünde çeşitliliği sağlamaya ve eşit ücret sunmaya, tedarikçilere etik davranmaya, çevreyi korumaya ve içinde bulundukları toplulukları geliştirmeye odaklanacaklar.

Devamı